Skip to content

Privacy Policy (GDPR)

Provozovatel stránek Udacha company s.r.o. (dále jen „provozovatel“) postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s dalšími právními předpisy.

Provozovatel nezpracovává osobní údaje uživatelů jinak, než k zákonným účelům, popřípadě k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas. Data jsou přitom zpracovávána pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro výše dosažení uvedených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Provozovatel shromažďuje se souhlasem uživatelů jejich osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo. Provozovatel neshromažďuje citlivé osobní údaje definované v §4 zákona 101/2000 Sb.

Osobní údaje jsou shromažďovány elektronickou cestou, v databázi umístěné na serveru, vyhrazeném pro provozovatele. Provozovatel uchovává osobní údaje uživatele pouze po dobu nutnou k účelu jejich zpracování. Provozovatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze se souhlasem uživatele. Za souhlas k poskytnutí údajů za účelem zpracování je považováno vyplnění a odeslání těchto údajů uživatelem.